Sergio Dermain Lamer wyjaśnia czym są Nonce i LSB.

0
515

Sergio Dermain Lamer, jeden ze znanych badaczy analizy wzorców wydobywczych pierwszego górnika Bitcoin, ponownie skupił się na Bitcoinach wydobywanych przez Satoshiego Nakamoto. Czy możemy mieć do czynienia z przełomem?

Badacz oczywiście postanowił udostępnić podgląd swoich najnowszych badań, które bazują na analizie nieregularnego wzoru najmniej znaczącego bitu (LBS) nonce bloku.

Nonce i LSB – czym one są?

LBS, czyli najmniej znaczący bit to najbardziej wysunięty w prawo bit ciągu binarnego. Ma taką nazwę, ponieważ ma najmniejszy wpływ na wartość liczby binarnej. Można porównać go do cyfry jedności w liczbie dziesiętnej. LBS określa także czy dana liczba jest parzysta, czy nieparzysta. Na przykład 11111111 jest parzysta, ponieważ LBS ma wartość jeden. Możemy tego terminu używać także w liczbie mnogiej i wtedy przeważnie oznacza on kilka bitów, które znajdują się najbliżej LSB. Najmniej znaczące bity mają także jeszcze jedną właściwość –  mogą w nich nastąpić znaczne zmiany wraz ze zmianą liczby, na przykład dodając 1 do 11100111, otrzymamy 11101000. Jak widać taka niewielka zmiana liczby może zmienić wartość kilku ostatnich bitów.

Drugie pojęcie, czyli „nonce” to skrót od liczby używanej tylko raz. To liczba dodana do zahaszowanego lub zaszyfrowanego bloku w łańcuchu bloków, który po ponownym zahasowaniu spełniać będzie warunki ograniczenia poziomu trudności. Nonce to liczba, którą górnicy wykorzystują do „rozwiązywania” blockchain. Gdy rozwiązanie to zostanie znalezione, górnicy otrzymują w zamian kryptowalutę.

Pierwsze pięć minut i Satoshi Nakamoto

W połowie zeszłego roku Lerner stworzył blog, na którym rozszerzał i kontynuował swoje badania z 2013 roku. Sugeruje on tam, że Satoshi Nakamoto z nieznanego powodu powstrzymywał się od wydobywania w pierwszych pięciu minutach. Te badania zainteresowały także innych badaczy, którzy postanowili także przeanalizować ten temat. TechMiX wykazał, że bloki, które wydobył Satoshi Nakamoto można grupować w pięć koszyków o rozkład częstotliwości wartości LSB nonce.

Z każdą kolejną próbą rozwiązania tej zagadki nonce ulega zwiększeniu. Może z tego wynikać, że sprzęt twórcy Bitcoina nie wykorzystywał całej dostępnej przestrzeni nonce, a skupiał się tylko na ograniczonym zasięgu. Najnowsze badania zaś wskazują, że Nakamoto, zamiast powiększać nonce, zmniejszał jego wartość.

Okazuje się bowiem, że re-mining bloków ujawnił tendencję algorytmu Satoshi do wybierania wyższych wartości nonce. To wskazuje, że liczba ta była zmniejszana. To było przeciwieństwem działań klienta w wersji 0.1.

To zaś może prowadzić do innego, równie interesującego wniosku, który może zakończyć dyskusje o sprzęcie wykorzystywanym przez Nakamoto.

Ponieważ nierównowaga nonce zmniejsza się, podczas analizy podzakresów sugeruje, że Patoshi skanował 5 podzakresów jednocześnie, ale każdy podzakres wewnętrznie – sekwencyjnie. To zaś jest sprzeczne z teorią mówiącą, że pierwsza farma składała się z 50 niezależnych komputerów, a potwierdza to, że Patoshi korzystał z procesora wysokiej klasy.

Jeśli wnioski badacza są prawidłowe, może to oznaczać, że Satoshi Nakamoto był jedną osobą, a nie zespołem. To byłoby kolejne podważenie twierdzeń Craiga Wrighta, który twierdzi, że jest twórcą Bitcoina. Ten bowiem twierdził, że do wydobywania kryptowaluty używał wielu komputerów.

Leave a reply