Polska firma ubezpieczeniowa uruchamia system opierający się na blockchain

0
719

Cointelegraph zakomunikował 4 maja, że polski ubezpieczyciel zaczął wdrażać system ułatwiający zarządzanie swoimi plikami. System jest oparty na blockchain, czyli na technologii łańcucha blokowego.

Źródła podają, że polski ubezpieczyciel Link4 podjął współpracę z firmą Coinfirm, której działalność skupia się na technologii regulacyjnej (ang. RecTech). Celem tej współpracy jest optymalizacja korespondencji i przechowywania własnych plików przy pomocy systemu opartego na technologii łańcucha blokowego.

Narzędzie opracowane przez firmę Coinfirm nazywa się Trudatum i służy do przesyłania i przechowywania dokumentów cyfrowych. Gwarantuje to również tym plikom niezmienność.

Technologia ta wpływa również pozytywnie na środowisko, ponieważ zmniejsza intensywność zużycia papieru. Klienci ubezpieczyciela posiadają wgląd do swoich polis i mogą weryfikować je online. Na potwierdzenie cytowane słowa prezes zarządu Link4, Agnieszki Wrońskiej:

Przez długi czas koncentrowaliśmy się na nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązaniach, a ta technologia z pewnością pasuje idealnie, co gwarantuje nam przechowywanie plików bez możliwości ich edycji. Jest to korzyść dla naszych klientów, którzy mogą na przykład znaleźć kartę rejestracyjną lub warunki polisy w tym samym miejscu, bez żadnych modyfikacji.

 

Technologia łańcucha blokowego w praktykach wielu firm ubezpieczeniowych

Nie jest to pierwsze wdrożenie technologii łańcucha blokowego w firmie ubezpieczeniowej. Wybuch epidemii koronawirusa spowodował, że niektóre państwa wprowadziły ten system w różnych sektorach, np. ochrony zdrowia lub w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Chiny wprowadziły tę technologię, by ułatwić sobie szybsze wypłacanie roszczeń po wybuchu pandemii powodującej zamknięcie kilkudziesięciu chińskich miast rozłożonych po całym kontynencie, co w efekcie zmusiło do pracy zdalnej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują technologię, by przetwarzać roszczenia związane z koronawirusem przy pomocy Xiang Hu Bao, czyli internetowej platformy Ant Financial skupiającej się na wzajemnej pomocy. Zadaniem platformy jest określanie chorób grypopodobnych jako choroby krytyczne i w lutym stwierdziła właśnie, że koronawirus kwalifikuje się pod tę kategorię.

W kwietniu tego roku ponad 10 firm ubezpieczeniowych na Tajwanie upoważniono do testowania systemu łańcuchu blokowego, by uprościć przebieg wystawiania i modyfikowania polis ubezpieczeniowych.

System umożliwia także wymianę baz danych pomiędzy firmami. Pozwala także zabezpieczyć przed oszustwami i przyspieszyć procesy dokumentacji roszczeń.

W Nowym Jorku myślano nad wprowadzeniem technologii w sektorze opieki zdrowotnej. Wiele korzyści płynących z tego systemu przemawia za jego skutecznością. Są to korzyści nie tylko dla firm ubezpieczeniowych, ale także dla klientów. Technologia upraszcza biurokrację, a co najważniejsze przyspiesza procedury. To w konsekwencji powoduje, że technologia blockchain zmniejsza także koszty.

Leave a reply