Blockchain szansą na znaczne korzyści dla rolników

0
644

Niesłusznie kojarzymy blockchain wyłącznie z kryptowalutami. Ma on znaczenie także dla łańcuchów dostaw, mogąc przyczynić się do uproszczenia wielu operacji i zwiększenia transparentności transakcji. Szczególnie istotne jest to w branży rolniczej, w której łańcuchy dostaw są złożone i wywierają znaczny wpływ na finalną cenę towaru.

Kłopoty branży rolniczej

Agrobiznes zatrudnia aż 40 % światowej siły roboczej. Odpowiada za wyżywienie całej ludzkości, a także dostarcza wielu istotnych surowców przemysłowych. Znaczenie rolnictwa dla światowej gospodarki spada, ale rosnąca konsumpcja wpływa na potrzebę stałego wzrostu wydajności. Wzrost ten można osiągnąć także poprzez uproszczenie łańcucha dostaw. Warto wspomnieć, że branża rolnicza ponosi znaczne straty w związku z oszustwami na różnych etapach tego łańcucha: wynoszą one globalnie aż 40 miliardów dolarów rocznie, Widać więc wyraźnie, jak znaczne zyski może przynieść branży możliwa do osiągnięcia dzięki blockchainowi przejrzystość. Blockchain może rozwiązać problemy rolników związane z nieotrzymywaniem lub opóźnionym otrzymywaniem zapłaty za dostarczane towary.

Blockchain: potencjalne korzyści dla rolników

Tegoroczna konferencja Asian Development Bank zorganizowana w Manili dotyczyła m.in. roli blockchaina w branży rolniczej. Zagadnienie to podniósł kierujący start-upem AgriDigital Bridie Ohlsson. Start-up ten działa w dziedzinie wykorzystania nowych technologii w upraszczaniu łańcucha dostaw. Według Ohlssona technologia blockchain znacznie zwiększa transparentność całego rynku, a tym samym całościowy stopień zaufania konsumenckiego.

Blockchain może rozwiązać wiele problemów branży rolniczej

Bridie Ohlsson zauważa, że łańcuch dostaw w branży rolniczej obarczony jest znacznym ryzykiem wycieków informacji. Sytuacja ta wiąże się z tworzeniem się tzw. silosów informacyjnych. Problemem rolników są opóźnienia zapłaty za towar, które często powstają nie na skutek oszustw, ale zwykłych niedopatrzeń. Jednocześnie konsumenci tracą zaufanie do rynku rolnego, ze względu na skomplikowany łańcuch dostaw nie mają bowiem gwarancji terminowego otrzymania towarów. Ohlsson dostrzega konieczność stworzenia całościowej, jednolitej platformy, która usprawniłaby system dostaw.

Platforma taka opierać może się właśnie na blockchainie. Jego zaletą jest np. to, że daje on możliwość przeprowadzania transakcji typu peer-to-peer. Daje to możliwość pominięcia pośredników w obrocie towarami rolnymi, nie tylko przyspieszając obieg towarów i pieniądza, ale także przynosząc znaczne oszczędności. Inną zaletą blockchaina jest decentralizacja obiegu informacyjnego, Ze względu na konieczność zgodnej współpracy między wszystkimi użytkownikami systemu, staje się on zarazem bezpieczny i przejrzysty. Blockchain jest więc gwarancją bezpieczeństwa i stabilności danych,

Blockchain: przykładowe zastosowania w agrobiznesie

Szczególnie znanym przykładem zastosowania blockchaina w branży rolniczej jest program wdrożony przez australijskie przedsiębiorstwo ArgiDigital. Stanowi on pilotażowy program płatności za pomocą blockchaina prowadzony przy współpracy z CBH Group, jednym z głównych graczy na australijskim rynku zboża. Wzięła w nim udział także spółka Blue Lake Milling, zajmująca się handlem owsem i jego przetwarzaniem. Inteligentna umowa realizowana przy pomocy tytułu cyfrowego pozwala na realizację płatności w kierunku konsument-producent. W przeciwnym kierunku przenoszone są natomiast zdigitalizowane aktywa.

Przyjęte rozwiązanie jest wygodne i transparentne dla wszystkich stron. Konsumenci mogli się przy tym cieszyć gwarancją jakości towarów. Analiza danych programu pilotażowego prowadzona była przy tym na blockchainie: przeprowadzone badania dotyczyły produkcji ekologicznego owsa.

Leave a reply