Blockchain Prywatny kontra Blockchain Publiczny

1
694

Księga rozliczeniowa publiczna jest w obecnej chwili najczęściej projektowanym oraz także zdecentralizowanym ekosystemem DLT. Blockchain jest zbudowany w samym oparciu o rejestr publiczny oraz rozproszony, który jest dostępny dla każdego, kto ma dostęp do internetu. Okazuje się, że jednak nawet to kompletnie nie jest potrzebne.

Każdy może wziąć czynny czy też bierny udział w procesie budowania sieci. Wszyscy czytać mogą sieć, śledzić ich przebieg czy też obserwować transakcje przeprowadzane. Poza tym każdy jak najbardziej jest w stanie wprowadzać różnego rodzaju zmiany w sieci oraz pracować nad jej samym bezpieczeństwem. Każdy ją może tworzyć, a się określa ją jako niewymagającym uprawnień.

Anonimowość oraz prywatność

Takowy rejestr kompletnie nie ulega wpływom żadnego z państwa, rządowej administracji ani jakiejkolwiek innej władzy, a w tym sensie zachowuje prywatność pełną. Nie mylmy kompletnie prywatności z daną anonimowością, są to zupełnie rzeczy różne. Rzecz można, że blockchain publiczny jest anonimowy, w takim znaczeniu, że nie mamy kompletnie tożsamości potencjalnego swojego kontrahenta. Z kolei z drugiej strony, sieć nie jest anonimowa zupełnie, jest na pewno pseudo anonimowa, ponieważ znamy publiczny adres przeciwnej strony transakcji. Znamy tożsamość. Ponadto znamy całą historię transakcji, która zupełnie już wyklucza udział anonimowości pełnej.

Otwartość i transparentność

Publiczny blockchain w pełni jest transparentny oraz całkowicie system otwartym  i to jest jego zaletą podstawową, chociaż dla niektórych osób jest to wada. Ponadto sieć tego typu rozproszonym po całym świecie bez samych danych, jest w swej całej złożoności transparentna to znaczy jawna. Wszyscy tak naprawdę mogą śledzić wszelkie transakcje w sposób bieżąco oraz także te już przeprowadzone bez wyjątki, w to włączając transakcje pierwsze w ogóle w sieci.

Prywatny blockchain

Na pewno pewne jest to, że prywatny blockchain to łańcuch taki, który podlega pod władztwo bezpośrednie jakiegoś podmiotu, firmy czy też osoby. Dostęp do łańcucha takiego mają tylko Ci, który takie wydano uprawnienia, jest to scentralizowana sieć czy też z języka angielskiego permissoned.

Anonimowość oraz prywatność

Taka baza danych zachowuje na pewno prywatność częściową w takim właśnie znaczeniu, że stanowi czyjąś własność osobistą oraz dotyczy także czyichś osobistych spraw. Jednakże w kwestiach pewnych podlegać można nadzorowi ze strony państwa konkretnego oraz publicznych instytucji, ponieważ ona nie jest rozproszona.

Sam aspekt anonimowości kompletnie nie ma tutaj miejsca, dlatego jest to prywatny blockchain. Wszyscy użytkownicy takowej sieci, a często istnieje tylko jeden uczestnik, są uwierzytelnieni oraz także zweryfikowani, operują całkowicie pod swoją tożsamością własną.

Otwartość oraz transparentność

Zamknięta baza danych kryptograficznie zaszyfrowana, zwana prywatnym blockchainem, nie jest zupełnie otwarta czy też transparentna. Nikt nie ma możliwości z zewnętrz obserwować samego przebiegu transakcji.

 

1 comment

Leave a reply